AZ LI. KMV MŰFAJAI ÉS PÁLYÁZATAI | Vajdasági Magyar Kulturális Kalauz

AZ LI. KMV MŰFAJAI ÉS PÁLYÁZATAI

(A döntő időpontja: 2018. április 2729.)

 

IRODALMI, BESZÉDMŰVÉSZETI ÉS MEGZENÉSÍTETT VERSEK VETÉLKEDŐJE

Az irodalmi vetélkedő műfajai, önálló alkotások:

1.      vers

2.      novella

3.      publicisztika (interjú, riport, jegyzet, glossza)

4.      értekező próza (kritika, tanulmány, esszé)

5.      humoreszk

6.      slam poetry

Az irodalmi alkotások terjedelme nem haladhatja meg a hat ritkán gépelt oldalt (Times New Roman betűkészlet, 12 pontos betűméret, 1,5-ös sorköz).

Slam poetry kategóriában a versenyzők csak saját szöveget mondhatnak el, és 3 perc áll rendelkezésre a szöveg előadására.

A műfajok bővebb leírása, terjedelmi és formai követelményei a szabályzatban találhatóak, a www.kmvon.net honlapon.

 

A beszédművészeti vetélkedő műfajai:

1.      anyanyelvi versmondás

2.      anyanyelvi prózamondás

3.      népmesemondás

4.      drámai monológ előadása

5-6. a magyart nem anyanyelvként tanulók vers- és prózamondása

A versmondás hossza nem haladhatja meg az öt, a prózamondásé a nyolc, a drámai monológ és a népmesemondás hossza pedig a tíz percet.

Megzenésített vers(ek):

– költői mű(vek) önálló megzenésítése (más is előadhatja, de a megzenésítést díjazzák)

A teljes produkció hossza nem haladhatja meg a tíz percet.

A körzeti versenyek lebonyolításának határideje 2018. március 31. A pályamunkákat nyomtatott formában három példányban, valamint a körzeti versenyeken készült jegyzőkönyvet április 8-ig a következő címre kell elküldeni: Középiskolások Művészeti Vetélkedője, Nikola Tesla u. 38., 21220 Bečej. A jegyzőkönyv mintája elektronikus formában letölthető a www.kmvon.net címről. A döntőbe jutott munkákat és a jegyzőkönyveket e-mailben is továbbítani kell az office@kmvon.net címre, ugyanúgy április 8-ig! Javasoljuk, hogy a körzeti vetélkedőt lebonyolító szervező egy e-mailben mellékelje az adott körzet összes továbbjutott pályamunkáját.

 

SZÍN- ÉS FILMMŰVÉSZETI VETÉLKEDŐ (KSZFV)

A bemutatásra kerülő dráma legfeljebb egy óra tizenöt perc, a kisfilm pedig tizenöt perces lehet. A jelentkezési lap letölthető a www.kmvon.net oldalról, és a következő e-mail címre kell elküldeni: szinhaz@tlkk.org, vagy a Művelődési Ház, Fő tér 2., 24400 Zenta postacímre. Jelentkezési határidő: 2018. április 8.

Egy-egy filmes csapat/jelentkező legfeljebb három filmmel jelentkezhet.

A részletekről érdeklődni W. Boros Gabriellánál lehet, a 024/812-603-as telefonszámon.

A Szín- és Filmművészeti Vetélkedő 2018. április 20-án és 21-én kerül megrendezésre Zentán.

 

NÉPZENEI ÉS NÉPTÁNCVETÉLKEDŐ

Műfajai:

1. népdaléneklés

– szólóének

– kisegyüttes

2. népzene

– hangszerszóló

– kisegyüttes

3. néptánc

– szólótánc

– csoporttánc

 

A jelentkezési lap a www.kmvon.net oldalról tölthető le, és 2018. március 30-ig kell elküldeni Szabó Tóth Gabriellának (szabogabriella848@gmail.com, vagy postai úton a

Szirmai Károly Magyar Művelődési Egyesületbe, a Petőfi Sándor u. 19., 21235 Temerin címre). A részletekről érdeklődni Szabó Gabriellánál lehet a következő telefonszámon: 069/33-78-552.

A Középiskolások Népzenei és Néptáncvetélkedője április 13-án, Temerinben kerül megrendezésre.

 

NÉPRAJZI PÁLYÁZAT

Témakör:

1.  A népi vallásossághoz kötődő nyomtatványok (a kántorok, kántorkönyvek)

2. Szabad téma

 

A munkában fel kell tüntetni a következőket:

– a tanuló neve, hanyadik osztályba jár, telefonszáma, iskolája neve

– felhasznált irodalom

– adatközlők (név, foglalkozás, születési dátum és hely)

A műveket három példányban várjuk a következő címre: Thurzó Lajos Közművelődési Központ – zentai Városi Múzeum, Posta utca 18., 24400 Zenta; és elektronikus úton az agnes@tlkk.org és a raffaij@open.telekom.rs címre. (Az e-mail tárgya: KMV Néprajzi Pályázat.) Bővebb felvilágosítás a www.kmvon.net oldalon található, a zentai Városi Múzeumban pedig Nagy Abonyi Ágnes néprajzkutatónál személyesen vagy a 024/811-348-as telefonszámon kapható. A munkák beküldési határideje 2018. március 30.

 

KÉPZŐMŰVÉSZETI PÁLYÁZAT

Műfajok:

1.      rajz, grafika

2.      festészet

3.      szobrászat

4.      fotó

5.      egyéb vizuális kifejezési formák

 

Megjegyzés: a fényképeket kizárólag előhívott formában (minimum 15×20-as formátum) kell elküldeni. E-mailben, CD-n és egyéb elektronikus adathordozón érkező munkákat nem áll módunkban elfogadni.

A képzőművészeti vetélkedőn egy-egy versenyző műfajonként legfeljebb öt alkotással szerepelhet.

A munkákat a Gimnazija Bečej, Zelena u. 13., 21220 Bečej címre kell elküldeni, Pakai Annamária magyartanárnő részére 2018. március 30-ig.

A pályamunkákhoz kerjük csatolni a következő adatokat:

– név, osztály

– iskola neve

– felkészítő tanár neve, ha van

A beérkezett képzőművészeti alkotásokat a pályázók a gálaműsor után átvehetik. Az  alkotásokat nem áll módunkban megőrizni és visszaküldeni.

 

PLAKÁTPÁLYÁZAT

A plakát kötelező szövege:

LI. KMV – 2018

Népzenei és Néptáncvetélkedő: április 13., Temerin

Szín- és Filmművészeti Vetélkedő: április 20–21., Zenta

Beszédművészeti Vetélkedő és Megzenésített Versek Vetélkedője: április 27., Óbecse

Irodalmi Vetélkedő: április 28., Óbecse

Gálaműsor és díjkiosztás: április 29., Óbecse

 

A számítógépen készített plakát formai követelményei:

– méret: 300×430 mm

– felbontás: 200-300 dpi

A plakátokat .pdf fájlkiterjesztésben várjuk.

Egy-egy versenyző legfeljebb három plakáttervvel jelentkezhet a pályázatra.

A plakátokat e-mailben várjuk a kmvofficial1@kmvon.net címre 2018. február 28-ig.

 

MŰFORDÍTÓI PÁLYÁZAT

Műfajok:

1.      vers

2.      novella

3.      publicisztikai írás

4.      szépirodalmi esszé

5.      regényrészlet fordítása angol, német vagy szerb nyelvről magyarra

Még le nem fordított szövegekkel lehet pályázni. Ajánlott szövegek a www.kmvon.net honlapon találhatók, a szabadon választott szövegekhez a pályázónak mellékelnie kell az eredeti szöveget is, valamint meg kell jelölnie a forrást (szerző, cím, kiadó neve és a kiadás dátuma). A pályamunkákat 2018. március 30-ig várjuk a Híd folyóirat szerkesztőségébe e-mailben a hid@forumliber.rs (Tárgy:KMV Műfordítói Pályázat) vagy postai úton a következő címre: A Híd folyóirat szerkesztősége – KMV Műfordítói Pályázat, Vojvoda Mišić u. 1., 21000 Novi Sad.

 

A MAGYAR NEMZETI TANÁCS PÁLYÁZATA - AZ MNT KÜLÖNDÍJA

Az MNT és a KMV közös pályázatának célja a tizenéves generáció anyanyelvünk iránt tanúsított kisebbségi érzésnek tompítása. A tanulók ezért kötött témában pályázhatnak publicisztikai műfajú szövegekkel. Téma: A hivatalos magyar nyelvhasználat és jogérvényesítés lehetőségei és korlátai Szerbiában.

A pályamunkákat 2018. március 30-ig várjuk az office@kmvon.net címre.

 

Kérünk minden pályázót, intézményt a megadott terjedelmi- és időkeretek pontos betartására!

A KMV műfajaival, a műfajok terjedelmi és formai követelményeivel, pályázataival kapcsolatban bővebb információk találhatók a KMV versenyszabályzatában, a www.kmvon.net oldalon. A vetélkedővel kapcsolatos kérdéseket az office@kmvon.net címre várjuk.