Lányi Ernő Iparos Művelődési Egyesület, Szabadka | Vajdasági Magyar Kulturális Kalauz

Lányi Ernő Iparos Művelődési Egyesület, Szabadka

Település: 
SzabadkaA szabadkai Lányi Ernő Iparos Művelődési Egyesület 2008-ban ünnepelte alapításának 110. évfordulóját: a szabadkai Általános Ipartestület 1898. évi április hó 5-én megtartott ülésén fogadták el jogelődünk, az Iparos Dalárda alapszabályát. Az elmúlt 110 év alatt csak a nevünk változott: 1928-ban Iparos és Polgári Dalegyletként emlegették egyesületünket, 1964-ben pedig Iparos Művelődési Egyesületként felvettük városunk neves zeneszerzője, Lányi Ernő nevét. Az egyesület történetéhez tartozik, hogy megalakulása után előbb férfikarként működött, később vegyes karrá alakult. Általában hangversenyekkel egybekötött bálakon és mulatságokon lépett fel a dalárda, de rendszeresen részt vett a vajdasági dalárdák ünnepségein, dalversenyein is. Működését olyan neves karnagyok fémjelezték, mint Waal Lajos, Kladek Jenő, Krombholz Károly, Fricsay Ferenc, Kovács Kornél... Az 1950-es évektől haláláig Varga Péter vezette a dalárdát. A dalárda, majd a helyébe lépő egyesület az elmúlt 110 év alatt túlélt háborúkat, impérium-változásokat, gazdasági kríziseket, és sikeresen kijutott minden eddigi hullámvölgyből. A jubileumi rendezvények alkalmából karolták fel egyesületünket - amely évtizedek óta méltatlan körülmények között, albérlőként teljesítette vállalt küldetését - a legjelentősebb délvidéki magyar kulturális és társadalmi szervezetek, és kieszközölték számára az anyaország, valamint Szabadka Város Képviselőtestületének támogatását. Ennek az összefogásnak az eredményeként került sor a székház felavatására, amivel nem csupán a város művelődési élete, hanem a délvidéki magyar kultúra is egy új létesítménnyel gazdagodott.