Népkönyvtár, Óbecse | Vajdasági Magyar Kulturális Kalauz

Népkönyvtár, Óbecse

Település: 
Óbecse

Az olvasási kultúra kialakulása az óbecsei régióban a XIX. század második feléig vezethető vissza, amikor 1862. augusztus 1-jén megalakult az első olvasókör. A XIX. század végéig több, főleg egyleti olvasókörök működtek a városban. A Népfelszabadító Bizottság 1948-ban megalapította a Községi Könyvtárat, 1960-ban pedig a községi képviselő-testület határozatot hozott három önálló könyvtár létrehozásáról az óbecsei községben. Az 1963-as községi határozattal az óbecsei könyvtár a község területén lévő könyvtárak központi intézményévé vált három fiókkönyvtárral (Péterrévén, Bácsföldváron és Radicevicen) és csaknem százezer könyvvel. A Népkönyvtár jelentős szerepet tölt be a régió lakosságának kulturális életében is. Az általános könyvtári tevékenységek mellett ugyanis Óbecsén és a környező településeken a kulturális értékek hordozója, de aktívan bekapcsolódik a régió közérdekű társadalmi és közigazgatási életébe is így járulva hozzá a magyar közösség önazonosságának, öntudatának, nyelvének, kultúrájának a megőrzéséhez, és ezáltal segítve az itt élő magyarság szülőföldjén való boldogulását, anyagi és szellemi gyarapodását.