Szabadkai Városi Könyvtár | Vajdasági Magyar Kulturális Kalauz

Szabadkai Városi Könyvtár

Település: 
Szabadka

A szabadkai Városi Könyvtár közkönyvtárat 1890-ben alapították, s 1953-ban költözött a ma is használatos épületbe, a főtérre. A valamikori Kaszinó neobarokk stílusú épületét Raichle Ferenc tervezte. Irodalmi érdekesség, hogy ebben az épületben játszódik Kosztolányi Dezső Pacsirta című regényének néhány jelenete. Az intézmény keretében 280 000 kötet, három kölcsönző, két olvasóterem, két különgyűjtemény és tizenkét fiókkönyvtár áll az olvasók rendelkezésére. A tudományos osztályon a folyóiratoknak megközelítőleg 4000 címszava várja az érdeklődőket, akik kutathatnak a helyismereti gyűjteményben is, amelynek állománya 9200 könyvet ölel fel; ezek mind Szabadka múltjához és jelenéhez kötődnek. A régi és ritka könyvek csak különleges alkalmakkor láthatók, ezeket megfelelő körülmények között tárolják. Külön állományban találhatók a magyar és a szerb nyelvű könyvek. Mivel Szabadkán három hivatalos nyelv, a szerb, a magyar és a horvát van használatban, a könyvtárban is három nyelven történik a tájékoztatás. A könyvtár az észak-bácskai körzet törzskönyvtára, fennhatósága alá tartoznak a környező települések könyvtári közgyűjteményei. Az intézmény fenntartója Szabadka város és a Vajdaság Autonóm Tartomány. A könyvtári tevékenység azonban nem merül ki a kölcsönzésben, hiszen nagy hagyománya van a Kosztolányi Dezső Irodalmi Napoknak is, amely immár két évtizede hirdeti a város híres szülöttjének szellemét. A könyvtár Az emlékezés elevensége címmel kötetet is megjelentetett az elmúlt évek írásaiból, amelyek a Kosztolányi-napokra íródtak. Ugyanilyen fontos az Irodalmi Kiš-Ernyő című eseménysor is, amellyel Danilo Kišre emlékeznek. A Városi Könyvtár társszervezője a Balint Vujkov Napoknak, azaz a horvát nyelv és könyvek ünnepének is.