KÖNYVBEMUTATÓ: SZÓBESZÉD / SZERTELEN SZÓSZEDET | Vajdasági Magyar Kulturális Kalauz

KÖNYVBEMUTATÓ: SZÓBESZÉD / SZERTELEN SZÓSZEDET

k, 2018-01-23 18:00

Az erdélyi,csíkszeredai székhelyű Hargita Népe Lapkiadó két – avagy kettő az egyben – új kötetével ismerkedhet meg a vajdasági közönség.

Ambrus Attila és Sarány István – a Brassói Lapok illetve a Hargita Népe főszerkesztője – közös publicisztikai kötettel jelentkezik a generációs együvé tartozás és a közös érdeklődés okán. A publicisztikai írásaikból, jegyzeteikből készült válogatás Szóbeszéd, illetve Szertelen szószedet címen jelent meg. A háromszerzős kötetet az újvidéki Léphaft Pál karikatúrái teszik teljessé. Szintén elsősorban a barátság, valamint az egy nemzethez való tartozás és a közös sors következményeként.

A két erdélyi szerzővel Tóth Lívia, a Hét Nap főszerkesztő-helyettese beszélget.

Ambrus Attila: Szóbeszéd. Publicisztikai írások

Ambrus Attila nem csupán a romániai magyar újságírás kiemelkedő személyisége, de legszebb hagyományainak közvetlen folytatója is. Írásai szervesen kapcsolódnak a lap két világháború közti vezető újságírójának, a Brassói Lapok majd a Váradi Napló kolumnistájának, Mikes Imrének a munkásságához, aki később a Szabad Európa RádióGallicusa gyanánt vált a világ egész magyarsága előtt is közismertté. Ugyanaz a valóságszomj, tárgyilagosság és kendőzetlen szókimondás.(Bíró Béla)

Sarány István: Szertelen szószedet. Jegyzetek

Sarány István olyan, kihalóban lévő újságírói nemzedékhez tartozik, aki még átérzi a leírt szó súlyát, és nem átall sajátos stílust kimunkálni akkor sem, ha a média által sajnálatosan agyoncsépelt témához nyúl. Szinte kivétel nélkül valamennyi írásából kitetszik, hogy számít az olvasó együttgondolkodására, legalább az értelmezés és a megértés erejéig. Ízig-vérig székelyföldi elkötelezettségű közíró – anélkül, hogy megalapozott regionalizmusa túlzásokra sarkallná.(Cseke Gábor)

A belépés díjtalan.

Ismétlődő: 
Nem ismétlődő program