Vajdasági Gyermek Szólótáncverseny | Vajdasági Magyar Kulturális Kalauz

Vajdasági Gyermek Szólótáncverseny

szo, 2017-11-18 16:00

A verseny célja:

 • A jelentkezők ismeretének elmélyítése a Kárpát-medence magyar néptánc kultúrájában, továbbá alkalmat teremteni a képességek fejlesztésére.
 • Motiválni a tanulókat koruknak megfelelő tánctechnikai ismeretek elsajátítására, improvizációban történő megmutatására.
 • A szólótáncos színpadi verseny mellett lehetőséget biztosítani a mélyebb ismeretek megmutatására a szöveges ismeretterjesztő konferálásban (folkorisztikai ismeretek a választott táncból néhány mondatban)

A verseny anyaga: Szabadon választott táncok

A verseny jellege: Gyakorlati és elméleti

A verseny fordulói: Egyforduló, tartományi szinten meghirdetett

Jelentkezés: a +381 69 146 20 42-es számon, Brezovszki Rolandnál

A verseny kategóriái:       

 • a) szóló: csak fiúk nevezhetnek
 • b) páros: egy fiú és egy lány, vagy két lány versenyezhet együtt.

Korcsoportok: Általános iskolás korú gyermekek jekentkezhetnek

A verseny követelménye: A versenyszámok az életkornak megfelelő tánctechnikai tudással, a választott táncra jellemző motívumkészletből építkező, a kiírt időtartamban, koreográfiai elemeket nélkülöző, stílusosan előadott, improvizáció.

A tánchoz fűződő ismerete, annak megfelelő összefoglalása és ismertetése szóban.

A táncok időtartama: Minimum 1.5 Maximum 3 perc (kortól függően)

A verseny értékelési szempontjai és díjai: A Kárpát-medencei táncokból választott versenyprodukciókban figyelembe kell venni a versenyző életkori sajátosságait. Az improvizáció során törekedni kell a megnevezett táj táncéletének, táncos szokásainak tudatos alkalmazására.

 1. Formai elemek: a rendelkezésre álló tér kitöltése, betáncolása, különböző irányok alkalmazása;
 2. Motivikai elemek: a motivikai elemek, illetve motívumalkotás képességének megjelenése, variálhatóság;
 3. Párkapcsolat: együtt táncolás, az előadott táncra jellemző mozdulatüzenetek ismerete (küldése,   fogadása, a megfelelő reakciók megjelenése: a pár gondolatának elfogadása, megvalósítása, vagy     visszautasítása, a játékosság megjelenése), az improvizáció közös megalkotása.

Eszközhasználat: különböző fogásai, használatának gazdagsága (elhelyezése az eszközre jellemző módon, földön, kézben, fejen, stb.)

Szóló elemek: dinamikai-, ritmikai-, plasztikai (gesztusok, testfelületek jellemző alkalmazása, lehetséges variációi) díszítő elemek alkalmazása;

 1. A táncra jellemző tánctechnikai elemek megvalósítása
 2. Improvizáció: a lehetséges elemek spontán alkalmazása, a tánc előadása egyéni ötletekkel, a versenyző   személyiségére jellemző módon;
 3. Stílus: az adott táncra általánosan jellemző, de egyéni előadás;
 4. Előadásmód: oldott előadás, mely meggyőző a tánc ismeretéről, szeretetéről, kapcsolatteremtési képesség                 (párral, zenekarral, közönséggel, eszközzel), játékosság.

Az ismeretterjesztő konferálásban: A zsűri a tánctól függetlenül értékeli.

 • A néprajzi behatárolása a választott táncnak (dialektus, néprajzi népcsoport, ~ tájegység, ~ kistáj, esetleg falu),
 • A viselet legjellemzőbb részeinek kiemelése,
 • A tájegységre jellemző táncfolklorisztikai vonatkozás bemutatása,

Zenekari kíséret: Versenyezni csak élő zenei kísérettel lehet. A táncokat központi zenekar kíséri, melyről a rendezők gondoskodnak. A benevezést követően a szükséges elérhetőségeket a rendező megadja.

Díjazás:    I., II., III. helyezés. A zsűri a legjobban teljesítő versenyzőket különdíjban részesíti.          

A nevezési és részvételi díjak : Nevezési díj NINCS. A versenyzők  útiköltsége, valamint a kísérők utazási költsége a nevezőt terheli.

Ismétlődő: 
Nem ismétlődő program