A veszteség mint állapot - Híd-konferencia Kishegyesen | Vajdasági Magyar Kulturális Kalauz

A veszteség mint állapot - Híd-konferencia Kishegyesen

szo, 2019-12-07 15:30

A konferencia programja:

15.30 – Hommage à Bányai János
A Különös effektusok című, Bányai János képzőművészeti írásait egybegyűjtő kötetet a szerkesztő, Faragó Kornélia, valamint Maurits Ferenc képzőművész mutatják be.
„Bányai János – az Új Symposion és a Híd képzőművészeti gondolkodásának egyik tekintélyes alakítója – már a Symposion mellékleti korszakában határozott érdeklődést mutatott a vizuális kultúra témái iránt. Különös érzékenységgel reagált a kortárs elméleti irányokra (Oto Bihalji-Merin, Leonid Šejka, Igor Zidić), a művészet határait tágító alkotókra, az új figurális festés lehetőségeit kutatókra, az absztrakt művészeti mozgásokra, az izgalmas forma- és faktúrakeresésekre, a rendhagyó anyaghasználatra meg az informel gesztusaira a jugoszláv (Živojin Turinski, Leonid Šejka, Miroslav Šutej, Miodrag B. Protić, Mića Popović, Gabrijel Stupica) és a vajdasági magyar képzőművészeti szférában (Benes József, Kapitány László, Ács József, Sáfrány Imre, B. Szabó György, Hangya András), s fiatal korától az élete végéig kiemelten figyelt Maurits Ferenc művészeti útjára, festői világának kiteljesedésére.” Faragó Kornélia
(Bányai János: Különös effektusok. Szerk.: Faragó Kornélia. Forum, Újvidék, 2019)
Kiállítás Maurits Ferenc Triptichonok az átváltozásról. Hommage à Bányai János című 1999-es mappájából.

16.30 – Patócs László: Bányai János és a délszláv irodalom

17.30 – Bakos Petra: A veszteség kegyelme
A veszteség mint állapot izgalmas cím, mégis lesújtó hatást kelt. Lesújtó, amennyiben a veszteséget úgy értjük: vesztesség. De miféle értelmezések lehetségesek még? Erre reflektál Bakos Petra rövid felvezető előadása, melyet közös beszélgetés követ.

18.30 – TOLNAI Laboratórium
A Laboratorija TOLNAI Laboratórium című kötet a CULTSTREAM – A víz új kultúrája projekt keretében Szegeden, 2019. március 22-én megrendezett Tolnai Laboratórium című szimpózium magyar és szerb nyelvű szerkesztett anyaga. A rendezvény célja az volt, hogy Tolnai Ottó Kossuth-díjas költő, író legújabb könyveire, a budapesti Jelenkor Kiadónál megjelenő életmű-sorozatára reflektáljon. A kötetet Nagy József és Dudás Szabolcs különleges fotói, valamint Tolnai Ottó rajzai illusztrálják.
A beszélgetés résztvevői: Bakos Petra, Danyi Zoltán, Mikola Gyöngyi, Utasi Csilla.
Moderátor: Berényi Emőke

Ismétlődő: 
Nem ismétlődő program