A Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség várja a felterjesztéseket az általa alapított Magyar Életfa díj, Aranyplakett és Plakett díjakra | Vajdasági Magyar Kulturális Kalauz

A Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség várja a felterjesztéseket az általa alapított Magyar Életfa díj, Aranyplakett és Plakett díjakra

A Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség a Magyar Kultúra Napja délvidéki központi ünnepsége keretében a példaértékű, valamint az eddigi életpályák elismeréséül osztja ki díjait. A felterjesztéseket természetes személyektől, civil szervezetektől és intézményektől várja.

A Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség 2003. július 22-én életműdíjat alapított Magyar Életfa díj néven. A díjjal minden évben legtöbb négy olyan személyt kívánnak kitüntetni, akiknek életműve – legalább negyvenéves tevékenysége – a délvidéki magyar kultúra, illetve közművelődés valamely ágához kapcsolódik, és ezen a területen maradandót alkotottak. A Művelődési Szövetség ezen elismerésével a vajdasági magyar közösségért végzett kimagasló munka erkölcsi megbecsülésének növeléséhez is hozzájárulni kíván. A díj – amely Nemes Fekete Edit szabadkai keramikusművész Életfa című kerámia faliképéből és évente más-más grafikusművész által készített egyedi oklevélből áll – 2016-ban tizenharmadik alkalommal kerül kiosztásra.

Aranyplakett kitüntetésben olyan személyek részesülhetnek, akik áldozatkész tevékenységükkel hozzájárultak a délvidéki és az egyetemes magyar kultúra, művészet, közművelődés gazdagításához, eddigi életpályájukkal a Kárpát-medencében és a diaszpórában élő magyarság megmaradását, nemzeti közösségünk fejlődését, értékeink gyarapodását szolgálták. A díjat – amely először 2005-ben került kiosztásra – Nemes Fekete Edit keramikusművész azonos nevű alkotása és a díj odaítélését tartalmazó egyedi oklevél képezi. A kitüntetést évente egy személynek ítélik oda.

A Plakett díjjal a legalább tizenöt éves tevékenységet kívánják elismerni, s olyan, a Vajdaságban élő személyek, valamint a Vajdaság területén működő kulturális, közművelődési és civil szervezetek, szakosztályok részesülhetnek benne, akik tevékenységükkel hozzájárultak a délvidéki magyar nemzeti közösség kultúrájának, művészetének, közművelődésének gazdagításához. Az e díjjal elismert eddigi életpályák – főként a felnövekvő generációk számára – olyan példákként is szolgálhatnak, amely megmutatja, hogy akár egyvalaki, szülőföldjén, szakmai tudása legjavát adva miként és milyen fokon, mértékben tehet, tesz saját nemzeti közösségéért. Az elismerést – amely először 2005-ben került kiosztásra – Nemes Fekete Edit keramikusművész azonos nevű alkotása és a díj odaítélését tartalmazó egyedi oklevél képezi. A kitüntetést évente legfeljebb öt személynek, szervezetnek ítélik oda.

A felterjesztéseket legkevesebb 1500 karakter terjedelemben kell benyújtani, amelyben be kell mutatni a felterjesztett személy eddigi munkásságát, eredményeit, érdemeit és díjat, tevékenységének jelentőségét és fontosságát a vajdasági magyar közösség, kultúra és közművelődés szempontjából. A felterjesztésben tüntessék fel mind a felterjesztő, mind a felterjesztett személy postai és telefonos elérhetőségeit.

A felterjesztéseket legkésőbb 2015. december 23-áig, nyomtatott formában szükséges megküldeni a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség postacímére (24000 Szabadka, Kossuth Lajos tér 4.). A díjakat 2016 januárjában Zentán, a Magyar Kultúra Napja délvidéki központi ünnepségen nyújtják át.