A XLIX. KMV MŰFAJAI ÉS PÁLYÁZATAI | Vajdasági Magyar Kulturális Kalauz

A XLIX. KMV MŰFAJAI ÉS PÁLYÁZATAI

IRODALMI, BESZÉDMŰVÉSZETI ÉS MEGZENÉSÍTETT VERSEK VETÉLKEDŐJE

Az irodalmi vetélkedő műfajai, önálló alkotások:

 1. vers
 2. novella
 3. publicisztika (interjú, riport, jegyzet, glossza)
 4. értekező próza (kritika, tanulmány, esszé)
 5. humoreszk
 6. slam poetry

Egy versenyző legfeljebb két irodalmi műfajban szerepelhet egy-egy művel, kivéve a vers kategóriát, amelyben három alkotással jelentkezhet.

A műfajok bővebb leírása, terjedelmi és formai követelményei a szabályzatban találhatóak, a www.kmvon.net honlapon.

Az irodalmi alkotások terjedelme nem haladhatja meg a hat ritkán gépelt oldalt (Times New Roman betűkészlet, 12 pontos betűméret, 1,5-ös sorköz).

A beszédművészeti vetélkedő műfajai:

 1. anyanyelvi versmondás
 2. anyanyelvi prózamondás
 3. népmesemondás
 4. drámai monológ előadása

5-6. a magyart nem anyanyelvként tanulók vers- és prózamondása

A versmondás hossza nem haladhatja meg az öt, a prózamondásé a nyolc, a drámai monológ és a népmesemondás hossza pedig a tíz percet.

Megzenésített vers(ek):

– költői mű(vek) önálló megzenésítése (más is előadhatja, de a megzenésítést díjazzák)

A teljes produkció hossza nem haladhatja meg a tíz percet.

A körzeti versenyek lebonyolításának határideje 2016. április 2. A pályamunkákat nyomtatott formában három példányban, valamint a körzeti versenyeken készült jegyzőkönyvet április 8-ig Szilágyi Miklósnak címezve a KMV címére kell elküldeni (Nikola Tesla u. 38., 21220 Bečej). A jegyzőkönyv mintája elektronikus formában letölthető a www.kmvon.net címről. A döntőbe jutott munkákat és a jegyzőkönyveket e-mailben is továbbítani kell az office@kmvon.net címre ugyanúgy április 8-ig! Javasoljuk, hogy a körzeti vetélkedőt lebonyolító szervező egy e-mailben mellékelje az adott körzet összes továbbjutott pályamunkáját.

SZÍN- ÉS FILMMŰVÉSZETI VETÉLKEDŐ (KSZFV)

A bemutatásra kerülő dráma legfeljebb egy óra tizenöt perc, a kisfilm pedig tizenöt perces lehet. A jelentkezési lap letölthető a www.kmvon.net oldalról, és a következő e-mail címre kell elküldeni: szinhaz@tlkk.org, vagy a Művelődési Ház, Fő tér 4., 24400 Zenta postacímre. Jelentkezési határidő: március 27.

Egy-egy filmes csapat/jelentkező legfeljebb három filmmel jelentkezhet.

A részletekről érdeklődni V. Boros Gabriellánál lehet, a 024/812-603-as telefonszámon.

A szín- és filmművészeti vetéledő április 8-án Zentán kerül megrendezésre.

NÉPZENEI ÉS NÉPTÁNCVETÉLKEDŐ

Műfajai:

1. népdaléneklés

– szólóének

– kisegyüttes

2. népzene

– hangszerszóló

– kisegyüttes

3. néptánc

– szólótánc

– csoporttánc

A jelentkezési lap a www.kmvon.net oldalról tölthető le, és március 27-ig kell elküldeni Szabó Tóth Gabriellának (5sabo@stcable.net, vagy postai úton a Szirmai Károly Magyar Művelődési Egyesületbe, a Petőfi Sándor u. 19., 21235 Temerin címre). A részletekről érdeklődni Szabó Gabriellánál lehet a következő telefonszámon: 069/33-78-552.

A Középiskolások Népzenei és Néptáncvetélkedője április 21-én, csütörtökön Temerinben kerül megrendezésre.

NÉPRAJZI PÁLYÁZAT

Témakör:

 1. Gazdálkodás falun és városi környezetben
 2. Szabad téma

A munkában fel kell tüntetni a következőket:

– a tanuló neve, hanyadik osztályba jár, telefonszáma, iskolája neve

– felhasznált irodalom

– adatközlők (név, foglalkozás, születési dátum és hely)

A műveket három példányban várjuk a következő címre: Thurzó Lajos Közművelődési Központ – zentai Városi Múzeum, Posta utca 18., 24400 Zenta; és elektronikus úton az agnes@tlkk.org és a raffaij@open.telekom.rs címre. Bővebb felvilágosítás a www.kmvon.net oldalon található, a zentai Városi Múzeumban pedig Nagy Abonyi Ágnes néprajzkutatónál személyesen vagy a 024/811-348-as telefonszámon kapható. A munkák beküldési határideje március 27.

KÉPZŐMŰVÉSZETI PÁLYÁZAT

Műfajok:

 1. rajz, grafika
 2. festészet
 3. szobrászat
 4. fotó
 5. egyéb vizuális kifejezési formák

Megjegyzés: a fényképeket kizárólag előhívott formában (minimum 15×20-as formátum) kell elküldeni. E-mailben, CD-n és egyéb elektronikus adathordozón érkező munkákat nem áll módunkban elfogadni.

A képzőművészeti vetélkedőn egy-egy versenyző műfajonként legfeljebb öt alkotással szerepelhet.

A munkákat a Jovan Popović u. 13., 21220 Óbecse címre kell elküldeni, Szilágyi Miklós részére március 20-ig.

PLAKÁTPÁLYÁZAT

A plakát kötelező szövege:

XLIX. KMV – 2016

Szín- és filmművészeti vetélkedő: április 8., Zenta

Népzenei és néptáncvetélkedő: április 21., Temerin

Óbecse:

április 22. beszédművészeti vetélkedő és megzenésített versek vetélkedője

április 23. irodalmi vetélkedő

április 24. gálaműsor és díjkiosztás

A számítógépen készített plakát formai követelményei:

– méret: 300×430 mm

– felbontás: 200-300 dpi

A Photoshopban készített plakát lehetőleg .psd vagy .pdf kiterjesztésű legyen.

Egy-egy versenyző legfeljebb három plakáttervvel jelentkezhet a pályázatra.

A számítógépen készített plakátokat e-mailben várjuk az office@kmvon.net címre, vagy CD-n a Jovan Popović u. 13., 21220 Óbecse címre, Szilágyi Miklós részére március 4-ig. Ugyanerre a címre kell elküldeni a kézzel készített plakátokat is.

MŰFORDÍTÓI PÁLYÁZAT

Műfajok:

 1. vers 
 2. novella
 3. publicisztikai írás
 4. szépirodalmi esszé
 5. regényrészlet fordítása angol, német vagy szerb nyelvről magyarra

Még le nem fordított szövegekkel lehet pályázni. Ajánlott szövegek a www.kmvon.net honlapon találhatók, a szabadon választott szövegekhez a pályázónak mellékelnie kell az eredeti szöveget is, valamint meg kell jelölnie a forrást (szerző, cím, kiadó neve és a kiadás dátuma). A pályamunkákat március 27-ig várjuk a Híd folyóirat szerkesztőségébe e-mailben a hid@forumliber.rs vagy postai úton a következő címre: A Híd folyóirat szerkesztősége – A KMV fordítói pályázatára, Vojvoda Mišić u. 1., 21000 Novi Sad.

a magyar nemzeti tanács különdíja

2012-ben a KMV publicisztikai pályázata egy külön kategóriával, az MNT és a KMV közös pályázatával bővült, amelynek célja a tizenéves generáció anyanyelvünk iránt tanúsított kisebbségi érzésnek tompítása. A tanulók nyelvi jogokra, hivatalos nyelvhasználatra vonatkozó, címében és műfajában kötött témában pályázhatnak. Ajánlott címek:

a) Nyelvtelenül, jeltelenül…;

b) Hivatalos nyelvelés;

c) Nyelvében él az állam;

d) Végvárunk a nyelv;

e) Nyelvőrködés;

f) Nyelvi tudatunk.

Mindegyik címhez javasolt alcím:

A szerbiai nyelvi jogérvényesítés lehetőségei és korlátai vagy a hivatalos magyar nyelvhasználat lehetőségei és korlátai Szerbiában.

A pályamunkákat március 27-ig várják az office@kmvon.net címre.

Kérünk minden pályázót, intézményt a megadott terjedelmi- és időkeretek pontos betartására!

A KMV műfajaival, a műfajok terjedelmi és formai követelményeivel, pályázataival kapcsolatban bővebb információk találhatók a KMV versenyszabályzatában, a www.kmvon.net oldalon. A vetélkedővel kapcsolatos kérdéseket az office@kmvon.net címre várjuk.