Dudás Gyula köztéri műemléke ünnepélyes átadása és felavatása | Vajdasági Magyar Kulturális Kalauz

Dudás Gyula köztéri műemléke ünnepélyes átadása és felavatása

v, 2018-10-28 11:30
Dudás Gyula (1861–1911)
 
Történész, tanár, közíró. 1861. november 19-én született Zentán. Iskoláit szülővárosában, Szegeden és Szabadkán végezte, majd Budapesten tanári és bölcsészeti oklevelet szerzett. A zentai gimnáziumban kezdett tanítani, de rövidesen Szegedre került oktatásügyi hivatalnokként, majd Zomborban tanított. 1891-ben lemondott tanári állásáról, ezután minden idejét tudományos munkájának szentelte; kutatásokat folytatott, közreműködött különféle történeti tárgyú folyóiratok és monográfiák szerkesztésében is. Külön foglalkozott Zenta történetével, és számos cikket, értekezést jelentetett meg szülővárosa történetéből. Említésre méltóak még genealógiai és heraldikai tárgyú kutatásai is, de mindezek mellett régészeti ásatásokat is folytatott. Munkásságának eredménye több mint félezer közölt írás, amiből 15 önálló kötet, illetve számos különféle tanulmány, cikk és értekezés látott napvilágot. Élete utolsó éveiben tankerületi felügyelő volt a Zemplén megyei Homonnán, és ott is halt meg 1911. január 9-én.
 
 
Az ünnepi eseményen beszédet mond mgr. Hajnal Jenő, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke és Czeglédi Rudolf, Zenta község polgármestere.
 
Dudás Szabolcs szobrászművész és Antal Mihály szoboröntő munkája lesz méltó dísze a Városi Múzeum előtti térnek.

 

Ismétlődő: 
Nem ismétlődő program